גירושין עם ילדים  

ילדים בתהליך הגירושין

ההחלטה להתגרש משנה את חייהם של בני הזוג ואת חיי ילדיהם. שינוי הנתפס על ידי רוב הילדים, כשינוי לרעה.

ההורים מצידם, מודאגים פעמים רבות מהאופן בו יגיבו הילדים לגירושין וכיצד יתמודדו עם השינויים בחייהם. בפגישות הגישור נבחנות האפשרויות לתמיכה בילדים במהלך הפרידה ואחריה, ומתקבלות החלטות לגבי הסדרי ההורות לאחר הפרידה.

הקשבה לילדים

הליך הגישור במשרדי מאפשר להכיל בתוכו גם תהליך קצר של הקשבה לילדי בני הזוג. התהליך מספק לילדים הזדמנות להביע את דעתם בחופשיות ולהשמיע את רצונותיהם בעניינים הנוגעים להם, בנפרד מהוריהם.

בהליך ההקשבה, הילדים אינם הופכים מקבלי החלטות. אחריות זו של קבלת החלטות הייתה ונשארה של ההורים בלבד. מטרת ההקשבה לאפשר לילדים להשמיע את קולם, להביע את תפיסותיהם בקשר להליכים הנוגעים לחייהם, ולאפשר להורים לשקול את דברי הילדים בתהליך קבלת ההחלטות.

 

הליך ההקשבה לילדים כולל שלושה שלבים:

 

הכנת ההורים: במהלך פגישות הגישור, מוצע להורים הליך ההקשבה לילדיהם. ההורים מקבלים הסבר מלא ומפורט על התהליך על מנת שיוכלו לקבל החלטה בעניין זה. הורים המעונינים בהליך ההקשבה מקבלים הדרכה כיצד להכין את הילדים לפגישה.

 

פגישות עם הילדים: השיחות עם הילדים נערכות באווירה נעימה ורגועה. הילדים מוזמנים להביע את דעותיהם, רצונותיהם, תחושותיהם ורעיונותיהם בכל הקשור לנושאים הנוגעים לחייהם, באופן חופשי ולא מחייב. הילדים רשאים להחיל סודיות על הדברים שאמרו. 

 

שיתוף ההורים: העברת התכנים שעלו בשיחה עם הילדים ושיחה עם ההורים על הרצונות, הדעות והתחושות, של ההורים.

 

ההליך אינו הליך טיפולי ומטרתו ממוקדת: לאפשר לילדים להביע את דעותיהם ורצונותיהם. ההורים, יוכלו להחליט האם וכיצד להתייחס לתכנים ששמעו. ההליך מתבצע מתוך הכרה בזכותם של הילדים להשמיע את קולם ומתוך אמונה כי הקשבה לקולם של הילדים יכולה לסייע גם להורים בקביעת הסדרי ההורות וההתייחסות לצרכי הילדים.

 

מחקרים שעקבו אחר תהליכי הקשבה לילדים, בארץ ובעולם, מצאו כי הילדים תפסו את המפגש כחוויה חיובית, המצמצמת את תחושת אי הוודאות המאפיינת את תקופת הגירושין. ההורים דיווחו על העצמת הסמכות ההורית בעקבות הפגישה.