סדנאות וקורסים לשמיעת קולם של ילדים (*)  

קורס הכשרת אנשי מקצוע להקשבה לילדים בתהליך הגירושין:

רכישת מיומנויות של הקשבה לילדים, תוך הפנמת החשיבות בשמיעת קולם של הילדים.

10 מפגשים, כל מפגש כ-3 שעות, הכולל חומר תיאורטי והתנסויות מעשיות.
 

סדנה לשמיעת ילדים בתהליך הגירושין:

רכישת מיומנויות בסיסיות בהקשבה לילדים, תוך הבנת החשיבות בשמיעת קולם על התפתחותם ואופן הסתגלותם בעתיד.

4 מפגשים, כל מפגש כ- 3 שעות, בנוי מהרצאות, דיונים, והתנסויות.

 

סדנה להורים - העצמת הסמכות ההורית באמצעות הקשבה לילדים:

רכישת מיומנויות של הקשבה לילדים ומתן מקום בטוח להבעת תחושותיהם ורצונותיהם של הילדים, תוך שימור הסמכות ההורית והאחריות בקבלת ההחלטות.

 4 מפגשים כל מפגש כ- 3 שעות, בנוי מהרצאות וניתוחי מקרים.

 

 

(*) הקורסים והסדנאות מועברים ע"י צוות "אופק - הקשבה לילדים"