שאלות ותשובות   

שאלות ותשובות

?מהו גישור ובמה הוא שונה מניהול הליך בבית המשפט

  • הגישור הוא הליך וולונטרי המתקיים בהסכמת כל הצדדים, לעומת הליך משפטי, הנפתח על ידי צד אחד ומחייב את הצד השני להשתתף בו, גם אם איננו מעוניין בכך.

  • הצדדים רשאים להפסיק את הגישור בכל שלב, בשונה מהליך משפטי, אותו לא ניתן לסיים באופן חד צדדי.

  • ההחלטות בגישור מתקבלות על ידי הצדדים בהסכמה, בסיוע המגשר, ואינן נקבעות על ידי שופט.

  • בגישור מתקיימת בין הצדדים תקשורת פתוחה וישירה. תקשורת זו שונה מהותית מהדיונים בבית המשפט

  • המתנהלים באמצעות חקירות של עורכי הדין.

  • תפקיד המגשר לסייע לצדדים בזיהוי צרכיהם ובניית פתרונות מוסכמים.

  • הליך הגישור מאפשר להגיע לפתרונות יצירתיים, מעבר לאפשרויות הקיימות בבית המשפט.

?מהו גישור משפחתי

הגישור המשפחתי עוסק ביישוב סכסוכים הקשורים למשפחה: גירושין ופרידה, ירושות וצוואות, עסקים משפחתיים, סכסוכים בין הורים וילדים, אחים ומשפחה מורחבת.

?כיצד בוחרים מגשר

לא קל לבחור מגשר מבין המגשרים הרבים הפועלים היום. ניתן לחלק את השיקולים בבחירת מגשר לשניים:

השיקול המקצועי - איזו הכשרה עבר המגשר? מהו הרקע המקצועי שלו? מהו הנסיון העומד לרשותו?

השיקול האישי - האם אני חש בנוח במחיצת המגשר? האם הוא קנה את אמוני? האם הוא אמפתי כלפי? 

בירור שאלות אלו יכול להיעשות בפגישת הכרות עם המגשר, בטרם תחילת הליך הגישור.

במשרדי, מוזמנים חברי המשפחה, או הזוג לפגישת הכרות, לא מחייבת, בה ניתן לבדוק שאלות אלו, לקבל פרטים נוספים

על הגישור ולבחון את התאמתו לך ולמשפחתך.

?מהו תוקף הסכם הגישור

על פי חוק יש לאשר את רוב הסכמי המשפחה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין, על מנת שיקבלו תוקף. הגישור במשרדי כולל גם את פתיחת התיק בבית המשפט וליווי הצדדים עד לקבלת הסכם מאושר.

?מה עושה המגשר

המגשר הינו איש מקצוע ניטרלי, אשר תפקידו ליצור תקשורת יעילה בין הצדדים במצב של קונפליקט סוער ורגשי, לסייע לצדדים לזהות את צרכיהם, להעלות רעיונות יצירתיים ליישוב המשבר ולנסח את ההסכם.

?האם ניתן להתייעץ עם עו"ד בקשר לגישור ולהסכם הגישור

ניתן ואף מומלץ לקבל יעוץ משפטי חיצוני, במהלך הגישור. יעוץ זה עוזר להבנת הפן המשפטי החל על נושאי הגישור ומסייע במהלך קבלת ההחלטות.

?האם ההליך סודי

החוק קובע כי תוכן הגישור סודי.

?כיצד מתנהל הגישור המשפחתי

בשלב הראשון של הגישור המשפחתי נפגשים הצדדים עם המגשר למספר פגישות, חלקן פרטיות (המגשר עם כל אחד מהצדדים בנפרד) וחלקן משותפות למגשר ולכלהצדדים. במהלך פגישות אלו נבחנים צרכי הצדדים ושאר חברי המשפחה, מועלים ונבדקים פתרונות שונים ובסופו של דבר נבחרים הפתרונות המתאימים לצדדים. לאחר גיבוש ההסכמות, עובריםלשלב הבא - עריכת  הסכם הגישור, עליו חותמים הצדדים.

Please reload