תהליך הגישור   

גישור לגירושין ופרידה

 
שלבי הגישור וסדר הפגישות:

ההתחלה - הטלפון מצלצל והקול בצד השני מבקש לקבוע פגישה "כי החלטנו להיפרד", ולפעמים "כי אני לא רוצה להיפרד, אבל הבנתי שאין ברירה", או "כי סוף, סוף אחרי המון זמן הצלחתי לשכנע גם אותו/ה שצריך להיפרד".

פגישת היכרות משותפת – הפגישה הראשונה עם בני הזוג מאפשרת לבני הזוג ולי להכיר זה את זה וללמוד על הציפיות שלהם מההליך. לאחריה, מחליטים בני הזוג האם הגישור מתאים להם והאם אני מתאימה להם כמגשרת.

במהלך הפגישה מקבלים בני הזוג מידע על התהליך: סדר העבודה והפגישות, המשמעויות הרגשיות, הכלכליות והמשפטיות, מה הנושאים שנדון בהם ואיזה מידע הם צריכים לאסוף לקראת הפגישות.

 

פגישות היכרות עם כל אחד מבני הזוג – פגישת היכרות מעמיקה עם כל אחד מבני הזוג בנפרד. הפגישה מאפשרת לי להכיר את נקודת המבט האישית של כל אחד מבני הזוג, ולהבין טוב יותר את הציפיות, החששות, השאיפות וקווי הגבול שלהם. הפגישה היא פרטית ובסופה מחליט כל אחד מבני הזוג איזה מידע יישאר בפרטיות בינינו ואיזה מידע אפשר להעביר לצד השני.

פגישות הגישור – הפגישות מתמקדות בלימוד והבנת הצרכים של הצדדים, הגדרת נקודות ההסכמה והמחלוקת ביניהם ועבודה על צמצום פערים ובניית הסכמות. בפגישות הראשונות עוברים על כל אחד מנושאי הגישור – ילדים, מזונות ורכוש, ולומדים את המשמעויות הרגשיות, המעשיות והכלכליות של הנתונים שהביאו הצדדים. לימוד זה נעשה הן לגבי הסדרי ההורות, והן לגבי ההסדרים הכלכליים (הכנסות, הוצאות ורכוש) .     

בפגישות הבאות, אחרי שהוגדרו ההסכמות והובהרו הנושאים במחלוקת, עובר המוקד לחיפוש אחר פתרונות וצמצום פערים. הפגישות מתנהלות במשותף, או בנפרד, בהתאם לצורך.

ההסכם – לאחר שנסגרו כל הפערים והוגדרו ההסכמות, מתקיימת פגישה משותפת בה קוראים את טיוטת ההסכם הראשונה, ועורכים בה תיקונים, הבהרות ושינויים. לאחר הפגישה, מקבלים בני הזוג את הטיוטא המתוקנת והם מוזמנים להתייעץ לגביה עם עו"ד ויועצים אחרים. בהמשך, מועברות הערות נוספות להסכם, עד שמגיעים לנוסח סופי ומוסכם, עליו חותמים הצדדים. בני הזוג מקבלים את ההסכם החתום והפנייה לבית המשפט ולבית הדין לאישור ההסכם ולסידור הגט.

 

ליווי טלפוני עד אישור ההסכם  – אישור ההסכם הוא תהליך בו הצדדים עצמם מגיעים לבית המשפט ומאשרים לשופט/ת כי הם מבינים את ההסכם ומסכימים לאמור בו. זהו הליך פשוט וקצר שנתמך בליווי טלפוני ומענה לשאלות והתלבטויות.

 

גישור במשפחה

גישורי משפחה עוסקים בירושות וצוואות, עסקים משפחתיים ובמחלוקות משפחתיות וזוגיות אחרות.

תהליך הגישור שתואר למעלה מתנהל גם כאן: פגישת היכרות משותפת, פגישות פרטיות, פגישות גישור והסכם. תוכן הפגישות ומשך הפגישות משתנה בהתאם לכל מקרה ומקרה.