הרצאות הבדלי המינים במשא ומתן בגישור  

1. נשים, גברים ומשא ומתן

תכני ההרצאה:

  • סטריואטיפים מגדריים והשפעתם על יכולות המשא ומתן של נשים ושל גברים.

  • חוזקות וחולשות של נשים וגברים במשא ומתן.

  • כלים לשיפור יכולות המשא ומתן.

 

2. סדנה בניהול משא ומתן בדגש מגדרי

 הסדנה עוסקת בהשפעת הסטריאוטיפים המגדריים על יכולות המשא ומתן של נשים וגברים, ומציעה דרכים להתמודד איתם. המשתתפים יגלו מהו סגנון המשא ומתן המאפיין אותם, יאתרו את נקודות הכוח והחולשה שלהם ויקבלו כלים לשיפור משמעותי של כישורי המשא ומתן.

הסדנה משלבת מידע מחקרי עדכני על התנהלות גברים ונשים במשא ומתן. המסרים מלווים בהדגמה חיה של משא ומתן בתחומי החיים השונים על ידי שחקן מקצועי. בנוסף, המשתתפים יתנסו בסימולציות במצבים שונים של משא ומתן.