סדרת סרטי הדגמה - הליך מלא של גישור לגירושין  

פרק ראשון - היכרות

פרק שני - ילדים והורות

פרק שלישי - מזונות ילדים

פרק רביעי - חלוקת רכוש

פרק חמישי - התכנסות להסכם

פרק שישי - הסכם